TAFAKKUR XAZINASI

Kitob odamni - bilag‘on, suhbat – topqir qiladi, yozib olish odati esa uni aniqlikka o‘rgatadi.
F. BEKON
* * *
Kitobni e’zozlash kerak, tafakkurning bu qasriga ehtirom bilan kirmoq lozim.
A. GERTSEN
* * *
Kitobning mohiyati mangudir… Bu mohiyat – tafakkurni abadiylashtiradi.
L. N. TOLSTOY
* * *
Kitoblar insoniyat fikri durdonalarini to‘plab avlodlarga yetkazadi.
OYBEK
* * *
Kitob bu inson orqali ko‘riladigan dunyodir.
I. E. BOBEL